top of page
kopfoto website _ nieuwsbrief  2.jpg

ORKEST

"1 Oktober, den moet 't beure". Zo zal het ongeveer wel gezegd zijn toen de oprichters van Excelsior voor de zoveelste keer bij elkaar kwamen. We schrijven dan 1893. Het toenmalige bestuur heeft waarschijnlijk ook de naam "Excelsior" aan de vereniging gegeven. Een ambitieuze naam daar dit - steeds hoger - betekend.

Er waren 2 soorten leden, werkende of kunstlievende leden en aspirant leden. De werkende leden mogen in het

grote korps blazen terwijl de aspirantleden alleen les krijgen. Wie van de leden zou kunnen bevroeden dat deze vereniging meer dan 125 jaar nog steeds leeft en zijn functie vervuld in het dorpsleven van Andijk.

Naast de jaarlijkse concerten, later themaconcerten, worden er vanaf begin 2000 grote concerten geven.
In de Botenhal van de Stichting Jachthaven Andijk wordt een groot 'Zomeravondconcert' gegeven samen met popkoor Cantabile en de band A New Coat of Paint. Dit wordt in 2002 herhaald  met een 'Midzomeravondconcert' nu alleen met Cantabile in de uienhal van de firma Broer.

In 2001 wordt het 110 jarig jubileum gevierd met een 'Dierendagconcert'. Voorafgaand hieraan heeft hele orkest

zich een weekend terug getrokken en is het fenomeen 'Bandcamp' geboren. Een verenigingsweekend met veel repeteren en vertier en vermaak.

Uniek is ook het grote Circusconcert 'Jong-leren met muziek!'. Sporthal "De Klamp" werd omgetoverd tot een

ware circuspiste en samen met Edwin Rutten en Ome Willem werd dit het grootste concert ooit. Meer dan 650 bezoekertjes met hun ouders kon Excelsior verwelkomen.

In 2017 werden er 2 uitverkochte Avonden van de Filmmuziek gegeven, wederom in sporthal de Klamp met het Highland Orchestra, een projectorkest van fanfare Accordando uit Spierdijk en Excelsior. Van beide orkesten is

Nick Hoogland de dirigent.

En als muzikaal hoogtepunt toch wel het grote (ook uitverkochte, 600 bezoekers) jubileumconcert op

6 oktober 2018 ook in sporthal de Klamp met medewerking van zangeres Leona Philippo.

.

Avond van de Filmmuziek.jpg

Avond van de Filmmuziek 2017

Leona Philippo tijdens het Jubileumconcert 125 jaar Excelsior in 2018

Leona.jpg

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Als kers op de taart heeft de vereniging tijdens het Midwinterconcert op 22 december 2019 een Koninklijk onderscheiding ontvangen. Burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik reikte de Koninklijke Erepenning uit aan voorzitter, Rob Vlam.

De Erepenning werd door de Koning toegekend uit respect en waardering voor de muziekvereniging.

' Excelsior is een springlevende vereniging die ook jonge mensen in aanraking brengt met muziek.
Het plezier is er voor de leden, maar zeker ook voor de gemeenschap van Andijk.
Anno 2019 is Excelsior een niet weg te denken orkest met betrokken vrijwilligers.
Een vriendenstichting van 300 Andijkers steunt de vereniging financieel.
Concerten, concoursen, serenades en andere optredens; Excelsior doet het graag.
Een actieve vereniging die zich op maatschappelijk en cultureel gebied laat zien en horen.
Bovendien haalt Excelsior al meer dan  57 jaar het oud papier op in het dorp'.


Medemblik is trots op Excelsior en ziet het muziekonderwijs, het muziek maken, de samenwerking
en verbinding die dit brengt als belangrijke aspecten.
De burgemeester heeft daarom voor Excelsior de Koninklijke Erepenning aangevraagd.
De vereniging voldoet hiermee aan de eisen waardoor de penning is toegekend door Zijne Majesteit de Koning.

Oorkonde Koninklijk.jpg
uitreiking erepenning.jpg

foto uitreiking: persbureau Annes

Excelsior is enorm vereerd met het ontvangen van deze Koninklijke onderscheiding en zich voortaan: onderscheiden met de Koninklijke Erepenning mag noemen

bottom of page